Κεφ. 1: Καμπυλόγραμμες κινήσεις

 
 Άρθρο  Περιγραφή  Προσομοίωση Geogebra

Οριζόντια βολή

 Το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα σώμα που εκτελεί οριζόντια βολή με μεταβλητή αρχική ταχύτητα. Υπολογίζει τις τιμές της θέσης και της ταχύτητας,  εμφανίζει τα αντίστοιχα διανύσματα και την τροχιά της κίνησης.
 Ομαλή κυκλική κίνηση  Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με μεταβλητή περίοδο και ακτίνα. Υπολογίζει το μήκος του τόξου που διαγράφει το σώμα καθώς και την γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα.
 Ομαλή κυκλική κίνηση 2  Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση (τρισδιάστατη απεικόνιση)  με μεταβλητή γωνιακή ταχύτητα και ακτίνα. Υπολογίζει το μήκος του τόξου που διαγράφει το σώμα καθώς και την γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα.
Ομαλή κυκλική κίνηση - Συναντήσεις  

Το πρόγραμμα εμφανίζει 2 κινητά

που ξεκινούν ταυτόχρονα

  • μπορούν να κινούνται με την ίδια ή αντίθετη φορά
  • κινούνται έως ότου συναντηθούν

υπολογίζει:

  •   τον χρόνο συνάντησης
 Ρολόι και Ομαλή Κυκλική Κίνηση  

εμφανίζει:

  • ένα ρολόι με δείκτες.

υπάρχει η δυνατότητα 

  • το ρολόι να τρέχει γρήγορα/αργά
  • να σταματήσει κάποια συγκεκριμένη ώρα.