Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με μεταβλητή περίοδο και ακτίνα. Υπολογίζει το μήκος του τόξου που διαγράφει το σώμα καθώς και την γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα.


Προσομοίωση

 

Πρόσθετες Πληροφορίες