Κίνηση τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα τροχό που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο ρυθμιζόμενης κλίσης και υπολογίζει τα μεγέθη της μεταφορικής και της στροφικής κίνησης.