Κύλινδρος με κατακόρυφο νήμα

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που κινείται σε οριζόντιο επίπεδο μιας δύναμης που ασκείται από κατακόρυφο νήμα.

Προσομοίωση