Διατήρηση Στροφορμής σε σύστημα 2 σωμάτων

Το πρόγραμμα εμφανίζει:

  • ένα σύστημα 2 σωμάτων που περιστρέφονται με μια γωνιακή ταχύτητα
  • μεταβολέα της απόστασης των 2 σωμάτων 

Προσομοίωση