Ε.Ο.Μ.Κ - Από υ-t σε α-t.

Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα διάγραμμα υ-t, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε

υπολογίζει

  • τις  αντίστοιχες επιταχύνσεις
  • το διάγραμμα α-t
  • Sολ και υμ

Προσομοίωση

Πρόσθετες Πληροφορίες