Ομαλή κυκλική κίνηση

Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με μεταβλητή περίοδο και ακτίνα. Υπολογίζει το μήκος του τόξου που διαγράφει το σώμα καθώς και την γωνία που διαγράφει η επιβατική ακτίνα.


Προσομοίωση

 

Πρόσθετες Πληροφορίες