Μια αρμονική ταλάντωση που δεν είναι απλή

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf. Η προσομοίωση αναφέρεται στην άσκηση του συναδέλφου Μιχαήλ Μιχαήλ