Μέτρηση της ταχύτητας ήχου (εικονικό εργαστήριο)

Φώτης Ζαφειριάδης - φυσικός. Ιστοσελίδα προσομοιώσεων: users.sch.gr/fotiszaf