Αντιστοιχήστε στο PowerPoint

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Επιλέξτε από την πτυσσόμενη λίστα την καρτέλα με την οποία μπορώ να πραγματοποιήσω την αντίστοιχη ενέργεια στο PowerPoint
Δημιοργία νέας διαφάνειας
Προσθήκη ήχου
Εγγραφή αφήγησης
Εφέ εναλλαγής διαφανειών