Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Aυτοί που έδειξαν και βάδισαν το δρόμο

 

 

8. "Εγώ είμαι η οδός"

 

 

   

     Καινή Διαθήκη: Ο Ιησούς είναι η οδός που οδηγεί στον Πατέρα

                              (Κατά Ιωάννην, κεφ.14, στιχ.1-14)

 

 

    Παρουσίαση ενότητας

 

   

    Σχολιασμός

 

     Ζωγραφική   

 

    Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα