Δ΄ Δημοτικού...

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αυτοί που έδειξαν και βάδισαν το δρόμο

 

 

12. Το Ευαγγέλιο είναι πυξίδα στην πορεία μας

 

 

    

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Το Ευαγγέλιο

 

    Ο Ευαγγελιστής Λουκάς

 

    Πώς και πότε διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη

 

    Περισσότερα στην Ενότητα 5 της Στ΄ Δημοτικού ή πατήστε εδώ.