Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

 

 

14. Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης

 

 

   

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Κοινή προσευχή

 

    Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες αγάπης (σελ. 13)