Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

 

17. Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύττει στην Ελλάδα

 

       

 

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Χάρτης με τις περιοδείες του Αποστόλου Παύλου

 

    Πορεία με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα

 

    Βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα

 

    Βαπτιστήριο στη Λυδία Καβάλας

 

    Naός Αγίας Λυδίας Καβάλα

 

    Βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Βέροια

 

    Πρόταση μαθήματος από το βιβλίο της Γ' Γυμνασίου

 

 

    Ο Απόστολος Παύλος έγραψε τις περισσότερες από τις επιστολές που περιέχονται σήμερα στην Καινή Διαθήκη.

Παρακάτω μπορείτε να τις δείτε:

 

 

Το μάθημα μπορεί να γίνει συνδυαστικά με τα μαθήματα 16 και 18 της ενότητας.