Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Νέος δρόμος, καινούρια ζωή

 

18. Η μαρτυρική πορεία του Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στη Ρώμη

 

 

   

    Παρουσίαση ενότητας

 

    H Φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου

 

    Ο ύμνος της Αγάπης

 

    Ύμνος της Αγάπης στην Καινή Διαθήκη

 

    Άγιος Ονήσιμος (μαθητής Αποστόλου Παύλου)

 

Το μάθημα μπορεί να γίνει συνδυαστικά με τα μαθήματα 16 και 17 της ενότητας.