Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Συνεχίζουμε όλοι μαζί

 

 

24. Επίσκεψη στο μοναστήρι

 

 

 

    Μετέωρα

 

    Άγιο Όρος

   

    Βιντεάκι για το Άγιο Όρος

 

    Μοναχικό Σχήμα

 

    Κομποσχοίνι

 

    Σήμαντρο

 

    Εικόνες Τέμπλου - Ιερά Λείψανα (σελ.44)

 

 

    Υλικό μπορείτε να βρείτε και στην Ενότητα 36 της Στ΄ Δημοτικού