Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Επίκαιρα

 

34. Ο Απόστολος Ανδρέας

 

       

 

    Παρουσίαση ενότητας

 

 

    Συναξάρι

 

    Συναξάρι 2

 

    Απολυτίκιο

 

    Εναλλακτική Πρόταση Μαθήματος

 

    Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (Βίντεο)

 

    Δείτε εδώ την Πλατυτέρα στο ναό του Αποστόλου Ανδρέα Προστάτη της πόλης των Πατρών.