Δ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Επίκαιρα

 

 

35. Ο Ιησούς διωκόμενος καταφεύγει στην Αίγυπτο

 

  

    Καινή Διαθήκη: Η φυγή στην Αίγυπτο

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.2,στιχ. 13-15)

 

 

    

    Παρουσίαση ενότητας

 

    Εναλλακτική πρόταση Μαθήματος

 

    Βιντεάκι

 

    Διαθεματικό