Δ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Επίκαιρα

 

 

37. Η υποδοχή του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

 

    Eναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα (σελ. 80, 81-83)

 

    Σχολιασμός

 

    Ζωγραφική