Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Οι αγώνες στη ζωή μας

 

 

1.5. Επιμονή και υπομονή στον αγώνα

 

 

 

    Προσεχώς...