Ε΄Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Οι αγώνες στη ζωή μας

 

 

1.6. Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά με τους άλλους

 

 

    Προσεχώς...