Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Αγωνιστές και Μάρτυρες

 

2.2. Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας

 

 

   Συναξάρι 

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος