Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο

 

 

4.10. Ρωμανός ο Μελωδός, μεγάλος υμνογράφος

 

 

 

    Συναξάρι