Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο

 

 

4.4.  Η ομορφιά και τα μυστικά μιας εικόνας

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 4.5 & 4.6)

   

 

    Η προσκύνηση των Εικόνων (σελ.35, 39 & 44)

 

    Αποκωδικοποίηση Εικόνας Χριστουγέννων

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
    Εικόνες πίστης ... εικόνες εξουσίας ... εικόνες δημιουργίας ...

 

 

  Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού