Ε΄Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο

 

 

4.5. «Διαβάζοντας» κι άλλες βυζαντινές εικόνες

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 4.4 & 4.6)

 

 

    Η προσκύνηση των Εικόνων (σελ.35, 39 & 44)

 

    Αποκωδικοποίηση Εικόνας Χριστουγέννων

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
    Εικόνες πίστης ... εικόνες εξουσίας ... εικόνες δημιουργίας ...

 

 

   

    Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού