Ε΄Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο

 

 

4.6. Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 4.4 & 4.5)

 

   

    Η αγιογράφηση του ναού (σελ.69 & 72)

 

 

    ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
    Εικόνες πίστης ... εικόνες εξουσίας ... εικόνες δημιουργίας ...