Γ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ο Θεός είναι μαζί μας

 

 

2. Ο Σταυρός: Το σύμβολο των χριστιανών

    (Το μάθημα 2 μπορεί να διδαχθεί συνδυαστικά με το μάθημα 1)

   

   

    Καινή Διαθήκη: Ο σταυρός του αληθινού μαθητή

                             (Κατά Ματθαίον, κεφ.16, στιχ.24-28)

 

 

    O Σταυρός (σελ. 14 & 21)

 

    Παρουσίαση Ύψωση Τιμίου Σταυρού   

 

    Πώς και πότε κάνουμε το σταυρό μας

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 1

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 2

 

    O Σταυρός

 

    Το όπλο των χριστιανών

 

    Πρόταση

 

    Σταυροπροσκυνήσεως

 

    Ύψωση Τιμίου Σταυρού

 

    Αφιέρωμα στον Τίμιο Σταυρό

 

    Σταυρός σκίτσο

 

    Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη

 

    Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη - Οι ισαπόστολοι