Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Το δώρο της ζωής

 

 

7. Ο Θεός φροντίζει όλα τα πλάσματα του

 

 

    Καινή Διαθήκη: Το άγχος για τη ζωή

                           (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 6, στιχ.25-33)

 

   

    Πρόνοια του Θεού

 

    Γιατί τόσο άγχος;

 

    Φύλλο Εργασίας

 

    Ζωγραφική

       

    Βιντεάκι άγχος για τη ζωή

 

    Καμηλιέρης

 

    Οικολογία

 

    Τα αδέρφια μας υποφέρουν από τη μόλυνση του περιβάλλοντος (σελ. 22-26)