Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η ζωή θέλει αγάπη και προσπάθεια

 

 

14. Οι σχέσεις μας με τους άλλους και με το Θεό

 

 

    Καινή Διαθήκη: Η σπουδαιότερη εντολή

                                    (Κατά Ματθαίον, κεφ. 22, στιχ.34-40 )

                            Η αγάπη για τον πλησίον

                                    (Κατά Ματθαίον, κεφ. 5, στιχ.43-48)

 

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Πώς συμπεριφέρομαι

  

    Για μια αληθινή φιλία με έναν Αληθινό φίλο

 

    Οι σχέσεις μας με τους άλλους (Δες με τα μάτια του άλλου)  

 

    Κάιν και Άβελ