Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Με το Χριστό αλλάζει η ζωή

 

 

18. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

 

 

    Καινή Διαθήκη: Ευαγγελισμός

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.1, στιχ.26-38)

    

                            Ο ύμνος στην Μαρία - Παναγία

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.1, στιχ.46-56)

 

   

    Ευαγγελισμός

 

    Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου