Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Με το Χριστό αλλάζει η ζωή

 

 

19. Ο Χριστός γεννιέται

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 20.

 

    Καινή Διαθήκη: Η γέννηση του Χριστού

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.1,στιχ. 1-20)

 

    Εναλλακτική Πρόταση 1

 

    Εναλλακτική Πρόταση 2

 

    Χριστούγεννα - Προσκύνηση μάγων

 

     Xριστούγεννα

 

 

    Η γέννηση

    Η εικόνα της Γέννησης του Χριστού

    Αποκωδικοποίηση Εικόνας Χριστουγέννων

   

   

    Γέννηση του Χριστού

 

    Αληθινό νόημα Χριστουγέννων

 

    Χριστός Γεννάται

   

    Χριστός γεννάται mp3

 

    Η παρθένος σήμερον

    Δραστηριότητες

   

    Ζωγραφική

 

    Φύλλο Εργασίας 1   

    Φύλλο Εργασίας 2

 

    To καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο