Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η χαρά στη ζωή

 

22. Η γιορτή των Θεοφανίων

 

 

    Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο μάθημα 21.

 

   

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Ο Χριστός βαφτίζεται

 

    Ο Χριστός κατεβαίνει στον Ιορδάνη

 

    Απολυτίκιο Θεοφανείων 

 

    Κάλαντα Θεοφανείων

 

      Αγιασμός