Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η χαρά στη ζωή

 

25. Το πανηγύρι της ενορίας μας

 

 

    Η γειτονιά μου γιορτάζει

 

    Φύλλο Εργασίας 1

 

    Φύλλο Εργασίας 2

 

    Φύλλο εργασίας 3

   

    Τα είδη των εορτών

 

    Κοινή προσευχή