Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ζωή με τους γύρω μας

 

28. Ζούμε με τους άλλους

 

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η σπουδαιότερη εντολή

                                    (Κατά Ματθαίον, κεφ. 22, στιχ.39-40)

                            Η αγάπη για τον πλησίον

                                    (Κατά Ματθαίον, κεφ. 5, στιχ.43-48)

                            Oι σχέσεις των χριστιανων μεταξύ τους

                                    (Προς Γαλάτας, κεφ. 6, στιχ.1-10)

 

   

 

 

    Αγάπη

 

    Οι γείτονες και οι γειτόνισσες: διαφορετικοί και αδερφωμένοι (σελ.6-11)