Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ζωή με τους γύρω μας

 

30. Με τους αληθινούς φίλους πλουτίζουμε τη ζωή

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η ανάσταση του Λαζάρου

                           (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 11, στιχ.1-44)

                            Ο Ιησούς καλεί τον Φίλιππο και το Ναθαναήλ

                           (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 1, στιχ.44-52)

 

    Για μια φιλία με έναν αληθινό Φίλο

 

    Τι είδους παρεές κάνεις;

 

    Αναζήτηση Φίλου

 

    Κακές Παρέες

 

   

    Παραδείγματα Φιλίας

 

    Φίλιππος και Ναθαναήλ

 

    Φιλία: Δαβίδ και Ιωνάθαν

 

    Δαβίδ και Ιωνάθαν

 

    Σέργιος και Βάκχος

 

    Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Θεολόγος

 

    Παραμύθι: Οι φίλοι είναι για πάντα