Γ΄ Δημοτικού...

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ζωή με τους γύρω μας

 

 

32. Ο καλός Σαμαρείτης

 

   

 Καινή Διαθήκη: Παραβολή του καλού Σαμαρείτη

                            (Κατά Λουκάν, κεφ.10, στιχ.25-37)

 

 

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 2

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος 3

 

 

    Αγάπη - Ζωγραφική

 

    Βιντεάκι: Παραβολή του καλού Σαμαρείτη

 

    Ζωγραφική

 

    Παραβολή του καλού Σαμαρείτη (σελ 12-13)