Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ζωή με τους γύρω μας

 

34. Το κακό ασχημίζει τη ζωή

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η παραβολή των ζιζανίων

                           (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 13, στιχ.24-30)

                            Ερμηνία της παραβολής των ζιζανίων

                           (Κατά Ματθαίον Κεφάλαιο 13, στιχ.36-43) 

 

    Εναλλακτική πρόταση μαθήματος

 

   

     Τα ζιζάνια

 

    Φύλλο Εργασίας