Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού

 

36. Ο Ιησούς στο Σταυρό

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα μαθήματα 35 και 37.

 

   

    Καινή Διαθήκη: Η σταύρωση του Ιησού                         

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.27,στιχ. 32-56)

 

    Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα

 

    Τα πάθη του Χριστού

   

    Γεγονότα και Δραστηριότητες

 

    Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα - Τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου (powerpoint γεγονότα)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 1 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    Μεγάλη Εβδομάδα 2 (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

 

    Βιβλιοπροτάση