Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού

 

38. «Χριστός Ανέστη!»

 

 

    Καινή Διαθήκη: Η Ανάσταση του Ιησού                         

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.28,στιχ. 1-15)

 

 

    Χριστός Ανέστη (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    Η Ανάσταση (Εναλλακτική πρόταση μαθήματος)

 

    H Ανάσταση του Χριστού

 

    Η Ανάσταση του Κυρίου

 

    Ανάσταση

 

    Πορεία προς Εμμαούς

 

    Αναστάσιμη Προσευχή

 

    Αναστάσιμη Προσευχή με μετάφραση

 

    Αναστάσιμη Προσευχή

 

    Βιντεάκια:

 

    Η Ανάσταση του Χριστού Α΄

 

    Η Ανάσταση του Χριστού Β΄

 

    Γεγονότα και Δραστηριότητες

 

 

 

Βιβλιοπροτάση