Γ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: Τα πάθη και η Ανάσταση του Χριστού

 

39. Λαμπρή, μέρα ξέχωρης χαράς!

 

Το υλικό αυτού του μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα μαθήματα του Κεφαλαίου Ζ.

 

 Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα - Τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου

 

    Αναστάσιμη Προσευχή με μετάφραση

 

    Αναστάσιμη Προσευχή

 

    Πορεία Προς Εμμαούς

 

 

    Βιβλιοπροτάση

 

    Γεγονότα και Δραστηριότητες