Γ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: Γιορτές μετά το Πάσχα

 

40. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου»

 

 

   

    Καινή Διαθήκη: Ο Ιησούς και ο Θωμάς

                           (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 20, στιχ.24-29)