Γ...

 

Γενεβιέβη οσία των Παρισίων (3/1): προστάτις των γερόντων

 

Γεράσιμος όσιος εν Κεφαλληνία (20/10): προστάτης κατά της μαγείας και των ακαθάρτων πνευμάτων· προστάτης κατά πάσης φύσεως ασθενείας

 

Γεώργιος μεγαλομάρτυς (23/4): προστάτης του πεζικού, των αιχμαλώτων και των φυλακισμένων, προστάτης κατά του έρπητα

 

Γλυκέριος ο γεωργός (23/4): προστάτης αγροτικών εργασιών

Γοργονία οσία (23/2): προστάτις συζύγων, προστάτις κατά των γυναικολογικών προβλημάτων και κατά των αιμορραγιών

 

Γρηγορίου του εικονογράφου τα Λαύρας του Κιέβου (8/8): προστάτης των εικονογράφων και αγιογράφων

 

 

 

από το ημερολόγιο

"Δι' ευχών των Αγίων σου Κύριε"

Έκδοση: Μορφή εκδοθήτω "δι' ευχων", Επιμέλεια:

Εμμανουήλ Ρουμπής Φιλόλογος-Υμνογράφος.