Ρ...

 

Ραδεγόνδη του Πουατιέ, βασίλισσα των Φράγκων (13/8): προστάτης κατά των ελκών , λέπρας, πνιγμού, κωλικών

 

Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη, οι νεοφανείς (Τρίτη του Πάσχα): προστάται κατά πάσης φύσεως ασθενείας· προστάτες παιδιών

 

 

 

 

 

 

από το ημερολόγιο

"Δι' ευχών των Αγίων σου Κύριε"

Έκδοση: Μορφή εκδοθήτω "δι' ευχων", Επιμέλεια:

Εμμανουήλ Ρουμπής Φιλόλογος-Υμνογράφος.