Στ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας

 

 

2. Η προσεγγιση της αλήθειας: Μια βασανιστική αλλά και συναρπαστική περιπλάνηση

   

    

   Καινή Διαθήκη: 

                            (Κατά Ματθαίον, κεφ.7,στιχ. 7-8)

   

    Παρουσίαση