Στ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας

 

 

3. Ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η αλήθεια»

 


    Καινή Διαθήκη:
 
Ο Ιησούς είναι η οδός που οδηγεί στον πατέρα

                             (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 1, στιχ.6)

                             Ο Ιησούς οδηγείται στον Πιλάτο

                             (Κατά Ιωάννην Κεφάλαιο 18, στιχ.28-38)