Στ΄ Δημοτικού...

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός

 

 

13.  Η Επί του Όρους ομιλία

 

 

 

 

 

Πρόταση βιβλίου:

 

 

    Πόσα λέει η ελιά, πόσα ακούει ο λαγός...

    Ήταν μια ελιά γέρικη μα γιομάτη καρπούς.         Αφουγκραζόταν τον αγέρα κι έλεγε παραμύθια και όσα της μηνούσε ο αγέρας ο φίλος της. Όλοι στο δάσος την άκουγαν και κυρίως ο περίεργος λαγός, που όλα ήθελε να τα μαθαίνει. Ώσπου μια μέρα ήρθε και στάθηκε κοντά στην ελιά Εκείνος. Και είπε πράγματα που πρώτη φορά ακούστηκαν στη γη. Και έτσι έπαψε η ελιά να λέει παραμύθια κι έλεγε μονάχα τα λόγια που Εκείνος είπε. Έτσι έγινε και άρχισε η ιστορία. Η ιστορία που τον κόσμο έμελλε ν' αλλάξει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση βιβλίου:

 

 

    Πόσα λέει η ελιά, πόσα ακούει ο λαγός...

    Ήταν μια ελιά γέρικη μα γιομάτη καρπούς.         Αφουγκραζόταν τον αγέρα κι έλεγε παραμύθια και όσα της μηνούσε ο αγέρας ο φίλος της. Όλοι στο δάσος την άκουγαν και κυρίως ο περίεργος λαγός, που όλα ήθελε να τα μαθαίνει. Ώσπου μια μέρα ήρθε και στάθηκε κοντά στην ελιά Εκείνος. Και είπε πράγματα που πρώτη φορά ακούστηκαν στη γη. Και έτσι έπαψε η ελιά να λέει παραμύθια κι έλεγε μονάχα τα λόγια που Εκείνος είπε. Έτσι έγινε και άρχισε η ιστορία. Η ιστορία που τον κόσμο έμελλε ν' αλλάξει.