Στ΄ Δημοτικού...

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ζώντας μαζί με την αλήθεια

 

 

33.  Η προσευχή των μουσουλμάνων στο τζαμί την Παρασκευή

 

 

    Παρουσίαση Μουσουλμανισμός