Δημοτικό

 Αγγλικα Δ, Ε


 Αγγλικά ΣΤ


 Γλώσσα Α, Β


 Γεωγραφία Ε, ΣΤ


 Γλώσσα Γ, Δ


 Εικαστικά Α έως ΣΤ


 Θρησκευτικά Γ, Δ


 Γλώσσα Ε, ΣΤ


 Θρησκευτικά Ε, ΣΤ


 Ιστορία Γ, Δ


 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή


 Μαθηματικά Α, Β


 Μαθηματικά Γ, Δ


 Μαθηματικά Ε, ΣΤ


 Μέτρηση Δ, Ε, ΣΤ


 Πολιτικά και Διπλωματικά γεγονότα της νεότερης Ιστορίας


 Μουσική Α έως ΣΤ


 Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους


 Μαθαίνω τη γλώσσα μου