ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Άσκηση 1


Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Ο Ιουστινιανός, που ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου το μ.Χ., ήταν ένας αυτοκράτορας μ, ε και τ. Γι’ αυτό πήρε μέτρα για να αντιμετωπίσει τα και τα προβλήματα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το όνειρό του ήταν να φτάσει την αυτοκρατορία στα παλιά σύνορα της . Είχε κοντά του συνεργάτες, που τον βοηθούσαν στο έργο του. Ο νομομαθής , ο λογοθέτης οικονομικών , οι αρχιτέκτονες και και οι στρατηγοί και Πολύτιμος συμπαραστάτης στάθηκε και η γυναίκα του . Το πρόβλημα της , δηλαδή το ότι υπήρχαν πολλοί νόμοι για το ίδιο θέμα, το αντιμετώπισε με την των παλιών νόμων κατά θέμα και τη δημιουργία νέων, που τους ονόμασε . Αυτοί οι νόμοι ήταν γραμμένοι στα . Κατάργησε τα των Δήμων και των . Οι πολίτες πλήρωναν φόρους ανάλογα με το τους. Οργάνωσε τη λειτουργία της και των λιμανιών και επέβαλε στα εισαγόμενα προϊόντα. Τέλος, αντιμετώπισε την , δηλαδή την ύπαρξη πολλών αξιωματούχων για την ίδια θέση, τοποθετώντας τους υπεύθυνους για την εφαρμογή των νόμων. Το μ.Χ. αντιμετώπισε μεγάλη εξέγερση, τη . Πέντε χρόνια αργότερα εγκαινίασε το ναό της . Πολέμησε τους και τους , διέλυσε τα κράτη τους και επέκτεινε τη βυζαντινή κυριαρχία στη . Έτσι έκανε τη Μεσόγειο "".