Συμπληρώνω τις προτάσεις με ό,τι ταιριάζει:

Πάτησε το βελάκι που υπάρχει δεξιά κάθε κενού και επέλεξε ό,τι ταιριάζει.

Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Ο άξονας της Γης είναι προς το επίπεδο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο. Στη θέση αυτή του άξονα κατά την περιφορά της γης γύρω από τον Ήλιο οφείλονται οι . Όταν το ημισφαίριο έχει καλοκαίρι, τότε το νότιο ημισφαίριο έχει .

Εποχές είναι οι χρονικές περίοδοι στις οποίες διαιρείται το και επικρατούν ιδιαίτερες .

Στο βόρειο ημισφαίριο η άνοιξη αρχίζει στις , οπότε έχουμε ισημερία και τελειώνει στις οπότε έχουμε το . Τότε αρχίζει το καλοκαίρι και τελειώνει στις , οπότε έχουμε τη . Το φθινόπωρο διαρκεί ως τις , οπότε έχουμε το και αρχίζει ο χειμώνας. Αυτός διαρκεί ως τις που είναι η .